میخ پرچ الکتروفیکس مدل AL-ST

ELECTROFIX AL ST table