پیچ پرسی سر کوچک

پیچ های پرسی

Self-Clinching Studs

Series CH, CHS & CHA

پیچ‌های پرسی ورود دائمی به صفحات فلزی به نازکی ۱.۶۰ میلی متر را تضمین می‌کنند.

پیچ پرسی به طور ایمن در یک سوراخ بسته قفل می‌شود و قادر به بکار بردن به عملکردی محکم است. ویژگی سر مخفی پیچ پرسی این اجازه را می‌دهد که این ورقه نصب شود تا سطح آن صاف بماند.

مزایای قطعات پرسی:

قطعات پرسی دارای یک شیار یا قلاویز قوی و قابل‌استفاده مجدد را در ورق‌های فلزی و دیگر مواد نرم فراهم می‌کنند.

ایده‌آل برای استفاده زمانی که قطعات فلزی سست شده و می‌تواند یک خطر برای مونتاژ داشته باشد.

استتار شیاربرای بیشتر قطعات پرسی.

ویژگی‌های قفل شونده موجود (پوشش مکانیکی یا کاربردی) 

68 69 kochik table