مهره های پرسی

مهره های پرسی

Self-Clinching Nuts

Series C & CS

مهره‌های پرسی دارای ویژگی‌های گشتاور و سرعت بسیار خوبی هستند در حالی که یک فلاش را در قسمت زیرین پانل ارائه می‌دهند. مانند تمام بست‌ها, آن‌ها با استفاده از نیروی فشردن موازی نصب می‌شوند تا به هر دو طرف پانل دسترسی داشته باشند. مهره‌های پرسی برای نصب در ورق‌های فولادی ضدزنگ و آلومینیوم مناسب است.

مزایای قطعات پرسی:

قطعات پرسی دارای یک شیار یا قلاویز قوی و قابل‌استفاده مجدد را در ورق‌های فلزی و دیگر مواد نرم فراهم می‌کنند.

ایده‌آل برای استفاده زمانی که قطعات فلزی سست شده و می‌تواند یک خطر برای مونتاژ داشته باشد.

استتار شیاربرای بیشتر قطعات پرسی.

ویژگی‌های قفل شونده موجود (پوشش مکانیکی یا کاربردی) 

66 67 table