مهره جوش

مهره جوشی

همانطور که از اسم این مهره معلوم است پس از بسته شدن در محل نصب جوش داده می شود که به صورت حفره یا استوانه ای رزوه شده،  در این عمل قدرت و استحکام بیشتری نسبت به مهره دیگر پیدا می کند .

مهره جوشی معمولا در دو نوع مهره جوشی چهار گوش و مهره جوشی شش گوش ساخته می شوند .

جنس مهره جوشی

جنس مهره جوشی از آهن می باشد که  با  توجه  به  شرایط محیط مورد استفاده  به  صورت  گالوانیزه  یا  سیاه  استفاده  میشود

موارد استفاده مهره جوشی

مهره جوشی یکی از اتصالاتی است  که  کاربرد  فراوانی در صنعت دارد و در  قسمت هایی که نیاز هست مهره  باز نشود به قطعه  مورد  نظر جوش  میشود.