ابزارهیدروپنوماتیک مهره پرچی KJ45

96 97 kj45 table