ابزار مهره پرچی پنوماتیک KJ45 (مهره پرچکن بادی)

ابزار مهره پرچکن بادی KJ45  فقط برای جایگذاری مهره های پرچی M4-M12 مورد استفاده قرار می گیرد . سیستم هیدرو پنوماتیکی KJ-45 از قدرت بیشتری نسبت به دستگاههای پنوماتیکی استفاده شده برای سایر مدلها فراهم می نماید به این معنی که مشکلات ناشی از خوردگی و سایش قطعات کاهش پیدا می کند .

 

ویژگی های ابزار پرچ بادی KJ45:

مدل دستگاه KJ45
وزن 2.9 کیلوگرم
مقدار هوای مصرفی از هر سیکل 11N
مقدار نیروی اعمالی در هر BAR 28KN
میزان صدا <75dp
درجه حرارت کاری -5 / +50
قابلیت پرچ M4-M12

توجه

تنظیمات غیر صحیح ابزار مهره پرچ کن میتواند منجر به سفت شدگی مهره پرچی و ایجاد شکاف( ترک) احتمالی در سری گردد.

 

kj 45

96 97 kj45 table