ابزار دستی میخ پرچ های مستحکم مدل K 35 F

96 97 k35f table