ابزار پنوماتیک میخ پرچ دارای وکیوم مدل E2

100101 e2