مهره پرچی سر فلنچی استیل STF-S

مهره پرچی سر فلنچی استیل STF-Sstf s جنس: استنلس استیل

stf s table