مهره پرچی سر فلنچی استیل STF-S

stf s جنس: استنلس استیل

stf s table