مهره پرچی سر خزینه استیل STS-S

sts s جنس: استنلس استیل

sts s table