نمایش 1–24 از 32 نتیجه

پیچ‌های پرسی ورود دائمی به صفحات فلزی به نازکی ۱.۶۰ میلی متر را تضمین می‌کنند.
پیچ پرسی به طور ایمن در یک سوراخ بسته قفل می‌شود و قادر به بکار بردن به عملکردی محکم است. ویژگی سر مخفی پیچ پرسی این اجازه را می‌دهد که این ورقه نصب شود تا سطح آن صاف بماند.