در حال نمایش 22 نتیجه

مزایای قطعات پرسی:
قطعات پرسی دارای یک شیار یا قلاویز قوی و قابل‌استفاده مجدد را در ورق‌های فلزی و دیگر مواد نرم فراهم می‌کنند.
ایده‌آل برای استفاده زمانی که قطعات فلزی سست شده و می‌تواند یک خطر برای مونتاژ داشته باشد.
استتار شیاربرای بیشتر قطعات پرسی.